Jak bude naše spolupráce probíhat

Při prvním setkání se budeme věnovat Vaší úvodní zakázce a možnostem pomoci, které Vám mohu nabídnout.

Délka úvodního setkání pro spolupráci s dospělým klientem je 50 min.

Délka úvodního setkání s rodičem/rodiči pro spolupráci s dětským klientem je 90 min.

Pravidelná individuální terapeutická podpora probíhá v intervalech 1x/týden či 1x/dva týdny.

Psychologické poradenství probíhá v delších intervalech dle individuální domluvy.