Etika a zásady

Při své práci zásadně dodržuji mlčenlivost a důvěrnost sdělovaných informací.

Při své práci se řídím Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a  Evropské asociace pro psychoterapii.

Při své práci se řídím Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii.